O nas
 
W ramach wyodrębnienia ze struktur Polskiej Platformy Internetowej Sp. z o.o. - 21.12.2000r - powstał nowy podmiot gospodarczy, którego misją jest realizacja projektów naukowo-badawczych, stricte powiązanych ze zjawiskami zachodzącymi w Internecie oraz testowanie eksperymentalnych przedsięwzięć o charakterze konsumenckim.
Nowa organizacja to Instytut Badań i Strategii Internetowych PPI Sp. z o.o.

Instytut Badań i Strategii Internetowych (Instytut), funkcjonuje jako niezależna inicjatywa na rzecz rozwoju Internetu. Jest to ośrodek badawczo-wdrożeniowy nastawiony na poszukiwanie nowych rozwiązań w kategoriach naukowych, technicznych i biznesowych. Podstawową działalnością Instytutu jest prowadzenie badań nad rozwojem Internetu w Polsce i na świecie, testowanie nowych rozwiązań oraz wyszukiwanie nisz rynkowych w e-gospodarce.

Poza statutową działalnością non-profit, Instytut wychodzi na rynek z ofertą usług, związanych z szeroką gamą badań i analiz marketingowych oraz specjalistycznym doradztwem biznesowym w zakresie marketingu, mediów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Trzecim rodzajem działalności prowadzonym przez Instytut, jest własna inicjatywa wdrożeniowa. Wybrane projekty, oparte na przeanalizowanej w procesie badawczym koncepcji naukowo-technicznej, przechodzą do fazy wdrożenia. Instytut pełni wobec nich rolę Inkubatora. W ten sposób powstają nowe jednostki zależne, przekształcane następnie w samodzielne business-unity. Proces taki w konsekwencji prowadzi do powstania nowych podmiotów, które po okresie inkubacji i wnikliwej analizie ich możliwości, osiągają pełną niezależność organizacyjną.

Pierwsze opracowane i wyinkubowane przez Instytut przedsięwzięcie to: provider internetowy "PPI Profnet - Professional Internet Systems" www.profnet.pl.

 
     
  PPI PROFNET - Internet Provider  
 


PPI PROFNET uruchomił swoją działalność na rynku ISP wiosną 2001. Przygotowywana od blisko roku strategia funkcjonowania przedsięwzięcia, zaowocowała stworzeniem jednego z najlepszych systemów usług hostingowych w Polsce. Profesjonalna sieć, jaką tworzy provider to konfiguracja światowej klasy urządzeń i niezawodnych łączy światłowodowych.

Infrastruktura PPI PROFNET zapewnia niezawodność, szybkie połączenia i bezpieczeństwo. Łącza optyczne są dublowane, podpięte zarówno do POL34 jak i TP S.A. Pozwalają na korzystanie z Internetu, nawet wtedy, gdy jeden z operatorów przechodzi akurat problemy techniczne. Szybkość transferu informacji w Profnecie to 10 Mbit/s - w przypadku połączenia z POL34 i 2 Mbit/s poprzez łącza TP S.A.

System serwerów charakteryzuje się bezawaryjnością. Ich pracy nie jest w stanie zakłócić trwająca nawet do 12 godzin przerwa w zasilaniu z sieci elektrycznej. Poczta odbierana przez serwer jest skanowana na obecność wirusów przez pełny skaner antywirusowy - 24g/dobę. To proceder rzadki zarówno w Polsce, jak i na świecie. O bezpieczeństwo klientów dba również struktura firewalli sprzętowych i programowych, zapewniająca niemal 100% ochrony przed włamaniem do systemu.

Sieć PPI PROFNET jest zbudowana w oparciu o system klastrowy, czyli zakładający możliwość jej łatwego rozbudowania poprzez dodanie dysku, serwera, uzupełniających szybkie łącza. W ten sposób Profnet jest w stanie zapewnić komfortowe usługi dostępowe, bez względu na ilość obsługiwanych klientów - sieć providera jest skalowalna i nie grozi jej przeciążenie ilością użytkowników.

 
     
  Usługi  
 


PPI PROFNET świadczy usługi w zakresie hostingu, obsługi i kolokacji serwerów, sprzedaży i utrzymywania domen adresowych, wirtualnych serwerów administrowalnych i profesjonalnych kont pocztowych.

PPI PROFNET oferuje również własne rozszerzenie: virt.pl. Rejestracja domen z tym rozszerzeniem jest popularna w młodzieżowych serwisach produktowych i konsumenckich oraz wśród wolnych zawodów i polskiego small-businessu.

 
 
  Zarejestruj domenę
  Pakiet ja.virt.pl
  Pakiet jaPLUS.virt.pl
  Serwery administrowalne
  Współpraca
  O nas

  mail: biuro@virt.pl

 

 

 

 

strona główna Zarejestruj Domenę | Pakiet ja | Pakiet jaPLUS | Serwery administrowalne | Współpraca | O nas
© Copyright by PPI Interactive 2001